July 11, 2005

Tahimik na araw

Medyo tahimik ang araw na ito. Panahon na rin siguro para ibang topic naman ang i-discuss ko sa aking blog. Nagmumukha na kasing "GMA Resign!" propaganda web site ang aking tambayan. Wala namang masama dun, pero marami pa nga rin namang ibang topic na mahalaga na dapat ring pag-usapan.

No comments: