May 30, 2008

Lagari

Full time managerial work + 12 units turo ng major subject + 6 units aral ng educ + matagal nang utang na editing ng yearbook + personal / social life = interesting five months ahead

May 29, 2008

Bulusok

Sa biglang bulusok pababa ng halaga ng piso, ano kaya ang implication nito sa "meteoric" na pagtaas ng halaga nito noong nakaraang taon? Yung pagtaas ba nung nakaraang taon ay dahil ba talaga sa paglakas ng ekonomiya natin, o dahil lang sa humina ang US Dollar at sa speculation ng mga investor sa regional currencies?

May 12, 2008

Failure

"We just have to accept the era of cheap food is over" - Rajat Nag, ADB

Idiocy. Iyan ang masasabi ko sa statement ng managing director general ng ADB. Ang krisis sa presyo ng pagkain ay hindi nangangahulugan na ang adhikain ng pagkakaroon ng murang pagkain ay isang di maaabot na pangarap. Ang krisis ay isang pagpapakita lamang na sa kasulukuyang market-driven na dominant economic system, mali ang prioritization. Mali ang "invisible hand" kuno.

We should not accept that the era of cheap food (and for that matter, basic commodities) is over. What we should accept is that the current capitalist economic system is FLAWED and that it is time to open our minds and think of alternative(s). Hindi sa adhikain may problema kundi sa sistema!