September 30, 2007

Kaytagal nawala at nagbalik para sabihing...

Kayhaba-haba man ng prusisyon

Sa simbahan din ang tuloy


:)

September 9, 2007

Nangarap baguhin ang sistema

Dalawang buwan nang nakakaraan, bumalik ako sa development work. Nangangarap na kahit paano, makakagawa ako ng pagbabago sa sistema ng pag-implement ng foreign aid projects sa ating bansa.

Dalawang buwan ang nakalipas, parang ako ang unti-unting nababago ng sistema imbes na ang sistema ang nababago ko.

September 5, 2007

My other internet persona

I haven't had time to post in this blog of late because I have returned to the first thing that attracted me to the internet.

Writing about comic books!

For the past four months, I have done eleven reviews. I have also done a regular column on G.I. Joe's 25th anniversary celebration, World War III, and I would also be contributing to more features in the future.

Di niyo akalain ano? Hehehe...

September 1, 2007

Wilyonaryo Scam

Wala nang mas nakakainis pa kaysa mga taong nagpiprisintang tumutulong sa mga nangangailangan pero sa halip ay ginagago lang ang mga "tinutulungan" niya.