June 19, 2005

Si Rizal, ang ebanghelyo, at ang katotohanan

jose-rizalNgayon ang kaarawan ng ating national hero na si Jose Rizal. At para bang itinakda na rin ng tadhana, nagkataon na ang Ebanghelyo ngayon ay akma sa naging pakikibaka ni Rizal sa kanyang buhay.

"So have no fear of them; for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known."

Ang buong buhay ni Rizal ay naging isang pakikipaglaban para lumabas ang katotohanan. Sabi nga ni Isagani Cruz sa kanyang column kanina sa Philippine Daily Inquirer, isa sa mga passion ni Rizal ay ang freedom of expression. Buong tapang niyang nilabanan ang censorship at inilabas pa rin ang rebolusyonaryong mga ideya sa kanyang mga nobela at iba pang mga akda. At dahil sa kanyang paglaban, siya ay hinatulang mamatay at binaril sa Luneta.

Ngayon, nahaharap na naman ang Pilipinas sa isang isyu ng pagpigil sa paglabas ng katotohanan. Ang pagbibigay ng opinyong salungat sa binabandera ng administrasyon ay nila-label na destabilization at sinasampahan ng kasong sedition. Di lamang freedon of expression ang tinatanggal kundi pati na rin ang ating freedom of choice dahil di man lamang natin mapakinggan ang nilalaman ng Gloriagate tapes. Maging ang ating kalayaang magdesisyon sa sarili kung ano ang dapat at hindi dapat paniwalaan ay agad na sinusupil.

Sinabi sa ebanghelyo, lalabas at lalabas rin ang katotohanan. Pero mangyayari lamang ito kung, tulad ni Rizal, walang-takot natin itong ipaglalaban.

No comments: