December 4, 2004

Midnight bloggers

Lagi na lang hatinggabi o lagpas pa ang pag-update ko ng blog. Parang si psychicpants, lagi na lang hatinggabi rin ang update.

Kaya siguro ako pumapayat.

Masarap lang kasing magsulat kapag gabing gabi na. I can not seem to get any writing properly done when I am still fully awake during daytime. Maganda yung mahilo-hilo na nang konti sa puyat, dumadaloy ang creative juices at medyo nakababa na ang barriers.

Tapos meron pang kapangyarihan ang buwan. Masyadong nabibigyan ng masamang kahulugan ang salitang "lunacy", pero sa totoo lang, we could always use a dose of lunacy for us to express ourselves fully.

Tingnan niyo ang post na ito. Walang kwenta. Kasi pagod na pagod na ako, hatinggabi na. at gigising pa ako nang 6 nang umaga. Siyet...

1 comment:

Anonymous said...

at saan naman dumadaloy ang iyong "creative juices"? hatinggabi... hhmm...