December 14, 2004

Da King is dead...

...long live Da King.

Siya ay kilala ng ilan bilang idolo ng masa. Ang action King. King of Philippine Movies. Ang opposition candidate na tinalo ni Gloria Macapagal-Arroyo. Pero para sa akin, siya pa rin si Flavio, ang Panday.

Ngayon, wala na ang Panday. Sumakabilang buhay na siya. At dun sa kabilang dako, muling itutuloy ang walang katapusang pakikipagtuos ng dakilang Panday laban sa kasamaan ni Lizardo, ang mapaniil na diktador.

Nawa'y magtagumpay ang kabutihan sa susunod na buhay...

Mabuhay ang Panday!!!

No comments: