October 30, 2005

So that's where those dollars are

Ayon sa aking mga kaibigan na may mga kamag-anak na OFW, may bago raw "institusyon" abroad na nago-offer ng serbisyo sa mga OFW na nagpapadala ng kanilang dolyar sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Ang institusyon daw na ito ay tumatanggap ng dollars, at pagkatapos ay kokontakin ang kanilang "affiliate" dito sa Pilipinas upang ipadala nang direkta sa recipient dito ang peso equivalent ng dollar na "ipinadala" nung OFW.

Marami na raw OFW ang naga-avail ng serbisyo ng institusyong ito dahil a) naiiwasan na ang requirement sa batas na kailangang dumaan ang kanilang pera sa banko kung saan magkakaroon pa ng bank charges at mababa ang buying rate, at b) door-to-door ang delivery ng pera. Siyempre, nava-violate ng "institusyon" na ito ang Anti-Money Laundering Act.

At sino naman ang nagpapatakbo ng institusyon na ito? Ayon sa mga OFW mismo, ito raw ay si pareng Mike.

Self-exile pala, ha? Baka naman hands-on management.

No comments: