October 14, 2005

Mahirap na palang magsimba sa St. Jude ngayon...

Basa


...baka mabasa ka.


Photo courtesy of Philippine Star

No comments: