April 4, 2005

Practice!!!

Kanina lang uli ako nagturo na lecture-style. Three hours, kaunti pa ang estudyante.

Napagod ako. Minalat. At higit sa lahat, naiiwan sa dulo ng aking dila ang gusto kong sabihin kasi alam ko kung paano ipaliwanag pero di ko maipaliwanag.

Mukhang nangangalawang na ako, ah. Kailangan na uli ng practice.

No comments: