April 9, 2005

Ngayon ay Araw ng Kagitingan...

...alam mo ba ito? O wala kang pakialam?

No comments: