October 14, 2006

Stand Up Against Poverty?

Ayon sa UN Human Development Report nung 2000, ang pinakamayamang 20 percent ng mundo ang may hawak ng 86 percent ng yaman.

80 percent ng populasyon ng mundo ay naghahati-hati sa 14 percent ng yaman. Yung pinakamahirap na 20 percent ay naghahati-hati sa 1 percent ng yaman.

Ang mga economic policies sa mundo ay nakafocus sa poverty alleviation. Poverty eradication. "We are the first generation that can end poverty," sabi nga sa Millennium Campaign. May bago nga uling anti-poverty program ang UN. At lahat sila nakatingin sa baba.

Hindi nila iniisip na baka naman ang solusyon ay makikita kung titingin tayo sa taas.

Sabi ni Sancho Panza sa Don Quixote, "There are only two families in the world, as my grandmother used to say: the haves and the have-nots." Kulang ang kanyang analysis. May isa pa kasing pamilya.

The have-lots.

Stand up against poverty? How about standing up against affluence?

Eradicate poverty? How about eradicating the scandalously super-rich?

No comments: