October 25, 2006

Di pa tapos

Nung isang araw, natuklasan ko na ang isang inakala kong "good job" ay "unfinished job" pa pala.

Wala sa kamay ko ang kahihinatnan ng aking mga estudyante. Sabi nga ni Great Teacher Onizuka sa kanyang mga estudyante, "I've done my part. The rest is up to you."

Pero sinabi rin niya, "Even if I quit school, I'll still be with you..."

Ganun siguro talaga. Ang pagiging guro ay di natatapos paglabas ng klasrum. Umaabot ito maging hanggang sa labas ng eskuwelahan.

----------
Congratulations kina Evan, Tany, Rizal, Bebeng, Michelle, Monra, Tere, Mar, Cherry, Abet, Matet, Ai at Issa, ang aking mga bagong colleagues. :) Let's all do our part to make this world a better place.

No comments: