August 16, 2005

Si Manolo kasi...

Text mula sa aking estudyante nung pumayag na maging "textmate" ko:

"Cge ba, para hindi ka na "feeling alone" o kaya naman hindi mo na kailangang bumili ng pet.. :) "

(buntong hininga)

No comments: