August 21, 2005

Huli man nang aking gawin...


Candle


...nakapagsindi pa rin.

Para sa kapayapaan. Para sa katarungan. Para sa katotohanan.

Ang picture ay dinownload lang, hindi iyan ang kandilang aking sinidihan. Wala akong digital camera.

No comments: