November 26, 2004

United Nations(?)

Habang nagbabasa ako ng libro ni Walden Bello about Globalization, WTO, GATT at ang Bretton Woods institutions, napaisip ako kung saan ako maaaring humanap ng trabaho after three years.

Sa United Nations!!!

Pero saang department naman ako papasok? Sa UNESCO ba? Sa UNCTAD? sa UNDP? Sa ILO?

At ano namang trabaho?

Depende siguro sa kung ano (finally) ang pagdedesisyunan kong gawin sa next two years. CFA ba o ipupursue ko na ang Sociology?

Ang hirap namang mag-decide...

No comments: