November 14, 2004

Ang Isip Kamote

Isang excerpt mula sa post ng aking kapatid na si Nanoy, ang Mahiwagang Kamote:

Sadyang nakakalungkot. Sa mga panahong iyon, parang nagdalawang-isip ako kung nasa Unibersidad ng Pilipinas nga ba ako. Sinasabing kami daw ang pangunahing magtataguyod ng kinabukasan ng Pilipinas, pero heto kami, nag-aaral dahil kailangan? Kami ang kinabukasan ng Pilipinas, ngunit heto kami, nag-aaral para makakuha ng karangalan?

Tama ang sinabi ng propesor naming si Joven Descanzo, na ang ibig sabihin ng "edukasyon" sa kasalukuyan ay ang matapos ang lahat ng requirements, magkaroon ng diploma, at makapagtrabaho. Hindi na mahalaga kung may natutunan o wala. Hindi na mahalaga kung gamitin o hindi ang mga natutunan.


Para sa kabuuan ng kanyang post, pumunta lamang dito.

I'm so proud of you, brother!!! Malayo ang mararating mo nyan. :)

OK ba ang plugging ko? :p

No comments: