February 22, 2006

I believe

Ang ganda naman ng gising ko kanina. Pagkuha ko ng diyaryo, eto agad ang nabasa ko:

GMA: I'm Best Person To Lead

Nawalan tuloy ako ng ganang kumain ng almusal.

Sa harap ng Focap, nagpamalas ng kakapalan ng mukha ang ating mahal na pang(g)ulo, habang kanyang sinusulong ang agenda na pagpapalit ng porma ng pamahalaan from presidential to parliamentary. Ayon nga kay Arrovo, " I believe I am the best person to lead this nation through this transition,"

I believe...I believe...I believe.

Hindi ba't tayo ay nabubuhay sa isang demokrasya? At hindi ba't sa isang demokrasya, ang pangunahing prinsipyo ay hindi ang "I believe?" kundi ang "WE believe?"

Dito maisusuma ang kuwento ng ating kasalukuyang Presidente sa MalacaƱang. Ito ay kuwento ng isang ambisyosang naniwala na siya ang dapat na mamahala sa bansa at walang pakialam sa kung sino ang pinaniwalaan ng karamihan na karapat-dapat nating maging pinuno.

Sa isang banda, medyo tama rin naman ang sinabi ni PGMA.

"I believe that I am the best person to lead this nation through this transition:

from a rule of an elite few to a rule of a self-proclaimed chosen one;

from a nation led by liars, cheaters and thieves to a nation led by brazen liars, brazen cheaters and brazen thieves;

from a politics of personalities to a politics of a few, select and favored LAKAS and KAMPI personalities;

from an economy suffering from the uninformed choices of the voting masses to an economy suffering from the self-serving choices of opportunistic parliamentarians;

from a culture of hiya and pasimple to a culture of kapalmuks and lantaran;

from a country ranked as one of the most corrupt in Asia to a country ranked as one of the most corrupt in the world;

from a sad state of social inequality to a disgusting state of social inequality;

from a recurring bad dream to a perpetual bangungot;

from a Philippines being cleansed in purgatory to a Philippines burning in the fires of hell."

No comments: