February 18, 2006

27

Noong Sabado ay natapos na ang aking ikadalawampu't pitong taon at nagsimula na ang aking ikadalawampu't walong taon sa balat ng lupa. Ano na ba ang naging kuwento ng aking buhay?

Sa pag-iisip ko sa sagot sa tanong na ito, na-realize ko na sa dami ng gusto kong magawa, sa dami ng advocacy na gusto kong isulong, I end up doing a lot of things which results to substantially nothing.

Nandiyan yung magpilit akong mag-advocate ng pagtangkilik ng Philippine indigenous culture, partikular sa aspeto ng musika. Pero kahit na naipasok ang aming mga tinig sa kamalayan ng ilang nakikinig, parang sobrang fleeting lang at ang musika'y nalilimot rin matapos ang ilang minuto pagkatapos ng aming tugtugan. Nandiyan yung magpilit ako na ma-promote ang alternative Philippine music, pero sadya talagang maliit lang ang interes sa listening public at sa huli'y puro mga katulad ko ring alternative music aficionado ang nahihikayat ko.

Nandiyan yung magpilit akong mag-politico-social commentary dito sa internet, pero parang natatabunan lang din naman ang boses ko sa dami ng gumagawa na rin ng parehong komentaryo. Nandiyan yung subukan kong pasukan ng social commentary ang aking mga lessons sa klase, pero parang ang nangyayari ay nae-enhance lang yung "aktibista" image ko sa eskuwelahan na wala naman akong kasiguruhan kung naisapuso ng mga nakikinig sa akin ang mga mensaheng nais kong iparating.

Nandiyan yung mangarap ako na makakagawa ako ng pagbabago sa sistema ng edukasyon, pero nawalan rin ako ng loob nang mapansin kong halos lahat ng mga kasama ko ay papunta sa direksyong salungat sa pinupuntahan ko. Nandiyan yung mangarap ako na kaya kong baguhin ang mundo, habang pilit kong nilalabanan ang tangka ng mundo na ako ay kaniyang baguhin.

Noong Sabado, natanggap ko ang isa sa pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay ko. Isang paalala na kahit paano, kahit na tila kayrami pa rin ng mga naging pagkukulang, hindi naman nasayang ang mga nagawa ko sa buhay. Animo'y isang hudyat ng pagtatapos sa isang kabanata sa aking paglalakbay habang hinahanap ko ang sagot sa tanong: "ANO NA?!"

2 comments:

paolomanalo said...

Happy birthday! 27 pala ha!

den said...

belated hapi birtdi Rafael!!!