May 7, 2005

Gusto Ko Ito :)

Sa aking pagtitingin-tingin sa Internet, may nakita akong picture ng isang billboard sa Bohol. Ang ganda ng message, nakakatuwa. :)


Bohol Bulletin Board

No comments: