November 8, 2007

Callous

Habang binabasa ko ang kuwento ni Marianett, ang labing-isang taong batang nagpakamatay dahil sa kahirapan, ako ay nanlumo sa lungkot. Pero ang ang aking lungkot ay napalitan ng galit nang mabasa ko ang parteng ito sa print version ng kuwento (wala kasi ito sa web version):

"Clavio said the program staff tried to get a reaction from Palace officials who, at the time Mariannet's story was being reported in dzBB, were meeting at the Manila Hotel for an antipoverty workshop.

He was told by one official that Mariannet's case was isolated."


What a fucking callous response to a tragedy.

2 comments:

ronald said...

bad trip talaga, p're. this government is no government at all. are we masochists to have such callous people administer our needs?

Lester said...

'Wag natin tigilan ang mga manhid na yan! May araw din tayong mga nag-aasam ng pag-asenso ng ating Inang Bayan!