November 21, 2007

Pag ako naging senador part 1...

...ipapatanggal ko ang Value Added Tax sa gamot.

Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit wala pang nagpopropose nito. Siguro dahil madaling kita (kickback) ito sa gobyerno dahil ang taong may kaanak na may sakit, di mag-aalinlangang magbayad.

No comments: