November 29, 2007

Mayroon bang bigger picture?

Ngayong tapos na ang standoff sa Manila Peninsula, napaisip ako kung ano ang punto ng lahat ng ikinilos na ito.

Pinaprocess ko pa sa utak ko ang posibleng sagot. Parang kaso ng right message, wrong medium.

Or am I not seeing the bigger picture?

Baka naman wala?

Ewan.

No comments: