November 28, 2005

Nyek!

I never left RP, says Garcillano

Ibig sabihin nagsinungaling ang Singaporean authorities nang kanilang sabihin na pumunta nga sa kanilang bansa si Garci sa isang connecting flight paputang Europe? Ano naman mapapala ng Singapore kung magbibigay sila ng maling information?

Hello...Garci?!!! Ano akala mo sa amin, tanga?

No comments: