March 11, 2006

10/17

Noong February 24, 2006, ibinaba ni GMA ang Presidential Proclamation 1017. Ang bantang ito sa ating demokrasya ang nagbigay ng inspirasyon sa sampung makata upang lumikha ng labimpitong katha:

10/17

Ngayon ay iniangat na ang proklamasyon ng ating pang(g)ulo. Ibig sabihin ba'y moot and academic na ang mga kathang ito?

Hindi. Dahil ang PP 1017, wala na nga in form, ngunit narito pa rin in substance. At hangga't ang lipunan ay nananatiling mute at apathetic, ang usaping 1017 ay di magiging moot at academic.

No comments: