March 4, 2008

Pag ako naging senador part 3...

...ia-amend ko ang provision sa National Internal Revenue Code na nagsasabing ang income tax rate ng mga educational institutions ay 10% lamang. Ito ay lalagyan ko ng kondisyon na kung ang income ng eskuwelahan bago idagdag ang other income / ibawas ang other expenses ay 20% pataas ng gross income (ibig sabihin, ang mga may-ari ng eskuwelahan ay kumikita ng P1 sa kada P5 na ibinayad na tuition ng bata) , tatanggalin ang tax privilege na ito at gagawing 35% ang income tax na tulad ng sa isang normal na for-profit corporation.

Nakakainit talaga ng ulo kapag edukasyon ng kabataan ang pinagkakakitaan.Pag ako naging senador part 2
Pag ako naging senador part 1

1 comment:

Anonymous said...

...kaya nga po naging Fastest Earning University

Bad Trip!

Napadaan at nagbandal lang po Sir Paeng

Allan
Dati nyo pong estudyante