March 11, 2008

Transport strike

Kadarating ko lang ng office. Malayo-layo ang nilakad ko kumpara sa normal. Ang masasabi ko lang...

WOW.

Ngayon lang ako nakaranas ng transport strike na nalinis ang Taft at Pedro Gil. Ang masasabi ko lang, kapag nagpress release na naman ang kapulisan na nagsasabing hindi naramdaman ang epekto ng welga, sasabihan ko sila ng SINUNGALING!


.

No comments: