September 5, 2005

A dose of their own medicine

Hahaha!!! Ngayong gumagamit ng pro-impeachment congressmen ng technicality, nago-object naman ang administration.

Puyatan na ito!!!

1 comment:

aynaku said...

handa rin akong magpuyat. let's hope for the best.

kung 'alang 79 signatures, punta ako rally bukas kahit walang tulog!