March 28, 2009

Faux environmentalism

Mamayang 8:30 - 9:30 nang gabi, ilang mga institusyon ang makikilahok sa Earth Hour kung saan papatayin ang ilaw nang isang oras para makabawas sa konsumo ng kuryente at sa gayon ay matulungan ring makapahinga kahit sandali lamang si Mother Earth.

Ang hindi ko lang maintindihan, ang pagpapatay ng ilaw na ito ay pangungunahan muna ng mga concerts na magka-countdown sa 8:30. Concerts kung saan mga malalaking amplifier at speakers  at ilang stage lights ang gagamitin sa mga entablado. Mga speakers at stage lights na kumokonsumo ng maraming kuryente.

Ano yun?  Joke joke joke?!

1 comment:

Anonymous said...

exactly.

-dave