March 24, 2009

English-isms

Kasalukuyang sumasakit ang ulo ng aking misis sa pagrereview ng mga draft na papel ng kanyang mga estudyante. Dahil dito, naalala ko uli ang mga panahon na ako ay nagturo rin ng mga subjects na may paper requirement at ang pinakamalaking sakit ng ulo ko ay ang tendency ng mga estudyante na gumamit ng bigating English words pero mali-mali naman ang grammar!

Madalas sinasabi na kailangang palawakin ang vocabulary ng ating mga estudyante upang umayos ang kanilang English. Baligtad ang paniwala ko dito. Sa tingin ko, dapat ay turuan ang mga Pinoy ng kaunting basic English words lamang and then focus efforts on teaching them how to speak simple English correctly. An intelligent and articulate person makes complex ideas sound simple. An inarticulate person makes simple ideas sound complex to hide his lack of intelligence.

No comments: