December 10, 2007

Anong nangyari?

Isang buwan pagkatapos ng "belated" na autopsy finding kay Mariannet Amper na nagsasabing baka daw panggagahasa at hindi kahirapan ang nagtulak sa kanyang magpakamatay, ano nang nangyari? Bakit wala nang balita?

O baka naman press release lang ang autopsy finding kuno para malihis ang sisi sa iba?

No comments: