July 29, 2007

Nang mawala ang "holy" sa holiday

Nitong nakaraang linggo ay naging epektibo na ang batas na magmu-move ng maraming mga holiday sa Pilipinas sa pinakamalapit na Lunes. Ito ay pagpapatuloy ng polisiya ng holiday economics ng GMA admin kung saan pinopromote ang long weekends para mapush ang domestic tourism.

Ang holiday ay isang paggunita, isang pagtanaw sa isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan. Madalas, ang mga yugtong ito ay dulot ng isang malaking sakripisyo mula sa mga taong ipinaglaban ang isang mas magandang kinabukasan para sa atin. Ano na lang kaya ang iisipin nina Bonifacio, Rizal, Aquino pati na ang mga namatay sa Bataan at Corregidor kung nalaman nila na ang kanilang mga pinaghirapan ay tinitingnan na lang natin na mga pagkakataon para makapagbakasyon?

No comments: