June 2, 2007

Spread the wealth

Ayon sa latest figures mula sa National Statistical Coordination Board, "astonishing" ang naging growth ng Philippine economy nitong nakaraang first quarter. 6.9% ang growth rate, halos katulad ng growth rate natin bago nagkaroon ng Asian crisis.

Pero sabi ni Juan, bakit parang di ko yata nararamdaman?

Sabi ng mga eksperto, kailangan daw kasi 7% ang growth para magkaroon ng trickle-down effect sa mga karaniwang tao. Siyemay, kinulang pa tayo ng .1%.

And, to borrow a phrase from Conrad de Quiros, there's the rub. Ibig sabihin, para makinabang sa economic growth ang mga nangangailangan, kailangang makinabang muna yung mga hindi na nangangailangan at nakakaangat na sa lipunan. Ang tagal na nating pinoproblema ang gross economic inequality sa ating lipunan pero maling mali ang ating strategy dahil ang unang nakikinabang sa pagunlad ng ekonomiya ay yung nasa itaas ng wealth pyramid.

Ang pagrely sa economic growth sa pag-angat sa mga mahihirap ay hindi sustainable. Paano ba maa-achieve ang economic growth? 1) Produce more and consume more, which takes a toll on our planet's limited resources. Totoo, mayaman ang ating bansa at maging ang ating planeta, pero di tulad ng pinagkakalat ng karamihan, nauubos ang yaman na iyan. 2) Capture the market of a competing economy. Ibig sabihin, ang pakinabang natin ay ang kawalan nila. Ang pag-unlad natin ay ang pagbagsak nila. Economics of competition, instead of equitable copperation.

Ang problema natin ay hindi problema ng growth. Ito ay problema ng distribution. The solution to improving the well-being of the Filipino people is not to create more wealth but to spread the wealth.

No comments: