January 20, 2009

Huwag sayangin ang "moment"

Ngayong gabi, sa kabilang dako ng mundo, naghahanda ang isang bansa para sa isang "historic moment."  Isang sandaling sinasabi ng marami ay nagbibigay ng liwanag sa panahon ng kadiliman.  Isang sandaling puno ng pag-asang maitatama ang mga mali ng nakaraan at malalampasan ang mga pagsubok na hinaharap.

Saktong walong taon ang nakakaraan, ang mga kahenerasyon ko dito sa ating dako ng mundo ay nagkaroon rin ng sarili naming "moment."  Ngunit ngayon, ang pagbabalik-tanaw sa mga sandaling iyon ay nagbibigay na lamang ng mapapait na alaala.  Minsan, ipinagkakanulo na nga ng ibang mga nakisama.  Tinatawag na itong isang pagkakamali na dapat ihingi ng paumanhin at pang-unawa.  

Nakakalungkot.  Nasa EDSA rin ako noon.  Alam kong hindi kami nagkamali sa aming ginawa ng mga araw na iyon.  Ang pagkakamali ay nasa aming ginawa (at lalo na ang mga hindi ginawa) sa mga araw pagkatapos ng aming "moment."  Nasayang...SINAYANG ang minsan lamang dumarating na pagkakataon na makapagsulong ng positibong pagbabago.

Ngayong gabi, papanoorin ko ang pagtatakda ng responsibilidad na mamuno sa pagsasakatuparan ng pangako ng pagbabago sa isang taong nakapagbigay ng inspirasyon sa marami.  Sana, hindi nila hayaang masayang ang "moment" na ito.  Sana ay huwag matulad ang "moment" na ito sa sarili naming "moment" walong taon ang nakakalipas.  

1 comment:

hector_olympus said...

walang mali sa nangyari sa EDSA Dos.

Back then, that was the proper thing to do.