February 13, 2008

Paano kaya kung si Bob Ong...

...ay HINDI si Bob Ong?

Hindi naman kasi siya talaga magaling magsulat. Pero bumenta ang kanyang mga libro dahil ito ay TOTOO. Tuwing magbabasa ka ng kanyang mga sinusulat, parang nandiyan lang siya sa harap mo, nagkukuwento at nagbibigay-buhay sa mga kuro-kuro at karanasan na pamilyar.

E paano kung HINDI NAMAN PALA TOTOO?

Paano kung hindi naman pala siya nag-aral sa public school? Paano kung hindi naman pala siya nag-drop out at sa halip ay nakatapos talaga ng kolehiyo?

Paano kung hindi naman totoo si Miss Uyehiwara?

Paano kung si Bob Ong ay hindi ang siyang nagsulat ng katha kundi ang siya mismong isinulat na katha?

1 comment:

Anonymous said...

what's with the labels?