September 1, 2007

Wilyonaryo Scam

Wala nang mas nakakainis pa kaysa mga taong nagpiprisintang tumutulong sa mga nangangailangan pero sa halip ay ginagago lang ang mga "tinutulungan" niya.

1 comment:

manilenya said...

sinabi mo pa