February 17, 2007

Davao

Paano mo ipapaliwanag ang pagkabighani sa isang lugar na hindi mo pa nakilala?

Iyan ang hindi ko maipaliwanag tuwing nandito ako sa Davao. Ikatlong beses ko pa lang dito, isang beses na Kadayawan, dalawang beses na official business. Hindi lumalampas nang tatlong araw ang mga biyahe ko rito. Hindi ko pa siya nalibot. Hindi ko pa nakita ang kanyang mga tourist spots. Hindi ko pa natikman ang kanyang native delicacies. Hindi ko naiintindihan ang kaniyang wika, ang kaniyang awit at mga sayaw. Hindi ko pa siya ganap na nakilala.

Pero mas nagiging malungkot ako sa bawat pagkatataon na nililisan ko siya.

Nandito na naman ako sa Davao International Airport, naghihintay sa aking biyahe pauwi ng Maynila. At ngayon pa lang ay naglalaro na sa aking utak ang tanong: "Kailan kaya ako babalik?"

No comments: