June 11, 2009

Mukhang may atat...

...naglaglag agad ng alas.

Masyado ka namang excited, Mr. Antonino. Sinisira mo ang script ng PaLaKa.

1 comment:

Jazmin said...

Please tell Mr. Antonino to focus his energy on the swine flu outbreak in his province- in aid of legislation!