June 3, 2009

Familiar faces

Oliver Lozano just filed a suit in the Supreme Court to question HR 1109.

Something's up.

Remember Lozano filing impeachment complaints against Gloria to kill the genuine impeachment complaints?

Sabi nga nila...fvck!

1 comment:

Anonymous said...

Walang ibang pag aari ang gobeyerno maliban sa tuldok sa kanyang pangalan. Kung sakaling (1)maliitin,(2) angkinin at (3)babuyin niya ang mga mamamayan.

Ang tuldok ay buburahin at malayang magsusulat sa pahina ng kasaysayan ng ating bayan.