June 2, 2009

Are they really representing us?

Dalawang araw na lang ang natitirang session ng Congress. Malakas ang demand para sa extension ng CARP pero ang inuna ng House of Representatives? Ang ChaCha.

House to OK Constituent Assembly

Sabi nga nila...WTF?!!!

1 comment:

number cruncher said...

Past tense; They've approved the damned resolution.